သင့်အောင်မြင်မှုကို အာမခံနိုင်သည့် ကျွန်တော်တို့၏အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပုံစံ

သင်သာ Wall Street English ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ၁၉၇၂ခုနှစ်ကစလို့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားပေါင်း ၃သန်းကျော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ရွေးချယ်လိုက်တာပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင်ယူရာမှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ အာမခံပေးနိုင်တဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးသား နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်လိုက်တာပါပဲ။

သင့်ကိုအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း

Proven Method

Our blended learning method combines small classes led by qualified, native-level teachers.

Our engaging TV series, interactive lessons and Digital Workbooks allow you to learn all the English language listening, speaking, reading and writing skills.

Guaranteed Progress

If you follow our method, you will learn, guaranteed.
We provide you with sophisticated systems and personalized learning plans aligned to global standards. You get the study habits and routines that you need to achieve your goals. 

Flexible Learning

Learn anytime, anywhere, on any device with our award-winning technology platform.

Combine engaging videos, interactive activities, digital student workbooks with center-based classes and events for the best English learning experience.

Book classes and activities at the best time for you so you never miss a class.

English-Only Environment

You will be immersed in a friendly and welcoming English-only environment as soon as you enter one of our study centers.

Our method is focused on confident communication in English, encouraging you to practice speaking and using English in conversations as soon as you start.

Wall Street English. အကောငျးဆုံး ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု

How Will You Learn?

Our method combines the most effective teaching techniques to make sure you achieve your goals. We give you a strong learning routine and study plan that makes sure you progress faster. With us you will learn English through ‘natural language acquisition’ — the same way you learned your native language.

We focus on listening and speaking first — reading and writing come later. You will be given opportunities to practice English in real life situations to help you to gain a more natural understanding of the language and how to use it in everyday life.

What Will You Be Doing?

You will learn by combining small classroom lessons led by a qualified, native-level English teacher with online tools allowing you to learn anytime, anywhere, on mobile, tablet and computer.

You will watch an entertaining sitcom-style series, and complete interactive lessons with speech recognition and instant feedback.

You can book classes and events online at flexible times that work best for you. Have fun in our social events while practicing English with others and building your confidence.

REAL REVIEWS FROM REAL STUDENTS SECTION

Hear From Our Students

2019-10-152-Agency

Start Learning English​

Close Menu